Classificatie- & Aanbevelings systemen

Mensen zijn van nature in hoge mate subjectief. Er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat wanneer we geconfronteerd worden met andere meningen, we gaan twijfelen over onze eigen mening (zie bijvoorbeeld de experimenten van sociaal psycholoog Solomon Asch).

 

Computers hebben geen last van sociale druk of neiging naar conformiteit; zij zullen altijd objectief antwoorden. Deze eigenschap maakt computers perfect voor het indelen van data in categorieën; classificeren. Echter is niet alle data eenduidig objectief in te delen; voor veel classificatiesystemen, zoals het beoordelen van mammografieën, is een samenwerking van mens en computer optimaal. De computer selecteert uit een gigantische hoeveelheid data de risico’s. Deze worden vervolgens beoordeeld met het menselijk inschattingsvermogen. 

 

Data die zich ervoor leent om te worden omgezet naar een vaste reeks waarden (‘1-10’, ‘goed of slecht’, etc.) kan input zijn voor kunstmatige intelligentie die je een optimale keuze kan presenteren,  een aanbeveling kan doen of kan classificeren. 

Verbeterde klantservice

Een mogelijke klant geeft in een menu aan waar hij een product voor gaat gebruiken. Aan de hand van deze variabelen leidt het systeem de klant naar het optimale product uit het portfolio om zo klanttevredenheid te optimaliseren.

 

Aanbevelingssystemen

Een aanbevelingssysteem voor uw webshop op basis van alle informatie die u van de klant over de tijd verzameld hebt. Dit werkt niet alleen voor eenmalige aankopen, maar ook routine aankopen. Routine aankopen kunnen van bewust naar onbewust gaan. Wanneer je een klant beïnvloed in de bewuste fase kun je een vaste klant creëren (bijv. merk toiletpapier) (kan beter verkocht worden)

 

Hypotheekaanvragen

Wanneer een klant een aanvraag doet voor bijvoorbeeld een hypotheek, vult deze een aantal variabelen in. Kunstmatige intelligentie kan deze potentiele klant vervolgens vergelijken met ‘peers’ (bestaande klanten met een vergelijkbare achtergrond) om zodoende een inschatting te maken van de aflossingsdiscipline van de aanvrager.

Waar ai menselijk wordt

Gratis consult inplannen