Computer vision (CV) systemen

Het herkennen van afbeeldingen en op basis daarvan een of meerdere handelingen verrichten. Computer Vision systemen nemen deels de functie van het menselijk oog over. Deze systemen zijn uitzonderlijk geschikt om visuele patronen te herkennen in een geïsoleerde situatie. Voorbeelden hiervan zijn:

Kwaliteitscontrole

Een praktische toepassing hiervan is het scannen van producten op een productielijn om de gebrekkige producten eruit te kunnen halen. Ook de productielijn zelf kan continue gemonitord worden om te bepalen wat de levensduur van kritieke onderdelen van de lijn is.

 

Gezichtsherkenning

Hierbij biedt kunstmatige intelligentie een hoge vorm van veiligheid door zaken zoals je telefoon en deuren alleen te kunnen ontgrendelen middels gezichtsherkenning.

 

Gezondheidszorg

Een groot deel van de diagnostiek in de gezondheidszorg werkt op basis van scans (MRI, CT, Röntgen) of op een visuele beoordeling van uiterlijke kenmerken zoals wonden, huidconstitutie etc. Een Computer Vision systeem kan in samenwerking met een medicus accurate diagnoses stellen én vermindert de kans dat de professional iets over het hoofd ziet.

 

Landbouw en bosbeheer

CV systemen zijn in staat om snel, met behulp van o.a. drones, een beeld te schetsen van de staat van gewassen en bossen. Combineer dit met andere data zoals weerpatronen, de conditie van de grond etc. en we kunnen op basis hiervan het beste moment om te zaaien of te oogsten kiezen, of bepalen welke verzorging de gewassen nodig hebben.

 

Controles omwille van veiligheid

Veiligheidscontrole, zoals bij de douane en toegangscontrole bij evenementen en musea, kan veel efficiënter wanneer gebruik gemaakt wordt van een daartoe ingericht CV systeem dat helpt potentiele risico’s onmiddellijk te herkennen.

Waar ai menselijk wordt

Gratis consult inplannen