Natural Language Processing (NLP) systemen

NLP draait om het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden geschreven teksten. Hoewel NLP nog in ontwikkeling is, zijn de NLP systemen al bijzonder goed in het interpreteren van teksten. Eentonig en tijdrovend menselijk werk kan al in hoge mate overgenomen of ondersteund worden door computers. Enkele toepassingen van NLP zijn:

Nieuws interpreteren

Branches die afhankelijk zijn van nieuws en hier snel op moeten reageren kunnen baat hebben bij een NLP-systeem, zoals bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn op de beurs. Een fractie te laat en je verliest je financiële voordeel. NLP-systemen zijn in staat ontzettend snel te beoordelen of nieuws juist goed of juist slecht is.

 

Sentimentherkenning

Bij het lanceren van een nieuwe reclamecampagne wil je graag een inschatting doen hoe de campagne op social media ontvangen wordt. Met een NLP-systeem kun je bijvoorbeeld posts op social media classificeren in welke mate ze positief zijn over de nieuwe reclame.

 

Contracten reviewen

Contracten kunnen in hoge mate gestandaardiseerd worden, zoals arbeidscontracten, verkoopcontracten, huurcontracten etc. Een NLP-systeem kan een contract op vooraf bepaalde criteria reviewen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het reviewen van een arbeidscontract met het oog op een concurrentiebeding. Een medewerker van de afdeling HRM zal hiervoor tijd nodig hebben om een contract goed te kunnen beoordelen. Een NLP-systeem daarentegen kan razendsnel bepalen of een bepaald criterium in een contract zit.

 

Stemherkenning en -interpretatie

Denk aan de toename van alle spraakassistentie in onder meer mobiele telefoons en auto’s, zoals Siri en Google Home. Het gaat hier om het herkennen van je stem om daarna iets te activeren of te ontgrendelen.

 

Documenten Samenvatten

We worden dagelijks overspoeld met artikelen, e-mails, documenten etc. Zelden heb je tijd om alles te lezen. Daarom is het handig om deze snel te kunnen samenvatten om de kern van de tekst tot je te nemen. Het NLP-systeem leest het document, interpreteert de tekst en kan je een korte samenvatting geven.

 

Know Your Customer 

Veel bedrijven hebben tegenwoordig de wettelijke plicht actief financiële fraude op te sporen en tegen te gaan. Deze onderzoeken zijn nu erg arbeidsintensief en subjectief, het is immers een beoordelaar die moet inschatten wat frauduleus is en wat niet. Een NLP-systeem zou dit werk objectief en vele malen sneller uit kunnen voeren. 

 

Aanbestedingen

Gemeenten moeten projecten en werken boven bepaalde drempelbedragen Europees aanbesteden. Bedrijven bekijken de tender die de gemeente uitschrijft om te zien wat de voorwaarden zijn en of hun bedrijf daaraan kan voldoen alvorens zich in te schrijven. Het proces van het beoordelen van een tender kan uitgevoerd worden door een NLP systeem in een fractie van een seconde. 

Waar ai menselijk wordt

Gratis consult inplannen