Wat is AI precies en wat kan ik er mee in mijn organisatie?

Artificial Intelligence (AI, kunstmatige intelligentie) is de overkoepelende term voor alles waarbij computers of software menselijke intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren. AI dient niet ter vervanging van mensen maar ter verbetering van de capaciteiten en bijdragen van mensen. Bijvoorbeeld het verkrijgen van inzichten uit een omvangrijke hoeveelheid data (Big Data) kan met software worden aangeleerd. Zo’n programma heet een algoritme. Het construeren van een algoritme gebeurt middels Machine Learning, tevens de meest gebruikte vorm van AI.

Computer Vision (CV) systemen

Het herkennen van afbeeldingen en op basis daarvan een of meerdere handelingen verrichten. Computer Vision systemen nemen deels de functie van het menselijk oog over. Deze systemen zijn uitzonderlijk geschikt om visuele patronen te herkennen in een geïsoleerde situatie. Meer informatie

 

Natural Language Processing (NLP) systemen

NLP draait om het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden geschreven teksten. Hoewel NLP nog in ontwikkeling is, zijn de NLP systemen al bijzonder goed in het interpreteren van teksten. Eentonig en tijdrovend menselijk werk kan al in hoge mate overgenomen of ondersteund worden door computers. Meer informatie

 

Classificatie- & Aanbevelingssystemen

Data die zich ervoor leent om te worden omgezet naar een vaste reeks waarden (‘1-10’, ‘goed of slecht’, etc.) kan input zijn voor kunstmatige intelligentie die je een optimale keuze kan presenteren of een aanbeveling kan doen. Webshops maken hier grootschalig gebruik van. Meer informatie

Waar ai menselijk wordt

Gratis consult inplannen